Home > Aluminijum sulfat

 

Aluminijum-sulfat, tehnički, opšte formule Al2(SO4)3x nH2O je sivkasto-bela kristalna supstanca specifične težine od 1600 kg/m3.
Rastvoren u vodi ponaša se kao puferski rastvor sa pH 3,8-4,2, a u suvom kristalnom stanju ima sposobnost da apsorbuje vlagu, tako da se može upotrebiti kao sušač.
Aluminijum-sulfat, tehnički, primarno se upotrebljava kao flokulant u tretmanu sirove vode, kao vezivno sredstvo u proizvodnji hartije, kao sušilo u jednoj od faza proizvodnje šećera, u naftnoj industirji, tretmanu otpadnih voda i dr.

 

ALUMINIJUM-SULFAT – PLOČA (ASP)

Proizvod čije su dimenzije 800 x 600 x 80 mm.
Namenjen je daljoj preradi i kao takav se retko isporučuje kupcima.

 

ALUMINIJUM-SULFAT – GRANULISANI (ASG od 40 do 60 mm)

Ovaj proizvod predstavlja dimenzionisanu granulaciju od 40 – 60 mm.
Isporučuje se najčešće rifuzno, a može i džakiran u PE vreće od 50 kg.
Ova granulacija čini 30% ukupne proizvodnje.

 

ALUMINIJUM-SULFAT - GRANULISANI (ASG od 6 do 40 mm) - ORAH

Proizvod koji se najviše koristi u postrojenjima za proizvodnju pitke vode.
Isporučuje se rifuzno, PE vrećama od 50 kg i predstavlja 50% ukupne proizodnje.

 

ALUMINIJUM-SULFAT – MLEVENI (ASM)

Predstavlja višu fazu prerade kao mešavina granulacija od 0 do 60 mm. Sadržaj pakovanja ima:
. 20% granulacije od 0 do 6 mm
. 40% granulacije od 6 do 40 mm
. 40% granulacije od 40 do 60 mm
Isporučuje se rifuzno, u džambo vrećama od 1000 kg i PE vrećama od 50 kg.

 

ALUMINIJUM-SULFAT – GRANULISANI (ASG od 0 do 6 mm) – PIRINAČ

Proizvodnom doradom višeg stepena ova granulacija izdvaja se kao 20%-ni deo ukupnog proizvoda. Upotrebljava se kod manjeg broja korisnika uz specifične uslove primene.
Isporučuje se, uglavnom, autocisternama (rifuzno), a manji deo u džambo vrećama od 1000 kg ili u PE vrećama od 50 kg.

 

 

|TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Izgled sivkasto-beo

Agregatno stanje čvrst kristal

Specifična težina 1600 kg/m3

Molekulska težina visoka

Granulacija 0 – 6 mm
6 – 40 mm
40 – 60 mm

Jonski karakter kisela so

Karakter vodenog rastvora pufer, pH 3,8 – 4,2

Preporučena koncentracija zavisi od namene
Vreme rastvaranja, 5% rastvor, 200C 180 minuta

Stabilnost rastvora (dana) 3

Temperatura skladištenja (C) od –20 do +50

Rok upotrebe (meseci) 36

PAKOVANJE


Polietilenske vreće 50kg

Velike vreće 1000kg

Rifuzno prema dogovoru

 

 

Home | Aluminijum sulfat | IMS| O nama | Kontakt | English